Khamis, 22 April 2010

BELAJAR ILMU AGAMA ...Bahagian 2 / 3

KITA PERLU BELAJAR ILMU AGAMA SELAGI KITA HIDUP…….
BETULKAH KITA MEMAHAMI AGAMA YANG KITA ANUTI ?????
BAHAGIAN 2/3.

KHUSU’ DAN LALAI
DALAM SOLAT / SEMBAHYANG.

PRAKATA.

Allah mewajibkan kita sembahyang atau solah lima waktu sehari semalam. Yang menentukan waktu itu ialah Allah, dan Bilal telah diarahkan untuk melaungkan Azan bagi menandakan masuknya waktu itu, dengan seruan Hai Ya Alas-solah yang bermaksud Marilah Sembahyang, Marilah Sembahyang.

Allah juga mengajar kita menjawab seruan itu dengan ucapan yang disebut sebagai HAUQALAH yaitu LA HAULAWALA QUWWATA-ILLAH-BILLAH yang bermaksud TIADA DAYA UPAYA dan KEHENDAK ( kita sebagai manusia ) MELAINKAN DENGAN DAYA UPAYA dan KEHENDAK ALLAH. ( untuk mendirikan sembahyang itu )

DAYA UPAYA bagi Allah ialah SIFAT QUDRATNYA manakala KEHENDAK pula ialah SIFAT IRADATNYA. Bila anda menjawab seruan Bilal itu anda sebenarnya MENGAKUI dan BERIMAN bahawa anda sebenarnya tiada langsung mempunyai Daya Upaya dan Kehendak. Daya Upaya dan Kehendak ini adalah SIFAT Allah bukannya Sifat anda.

Pengakuan ini hendaklah anda teruskan dan akui ketika anda berwudhu’ hinggalah keakhir sembahyang yaitu ketika memberi salam. Yang terbaik ialah itulah Amalan dan Tauhid anda sepanjang hidup anda yaitu mengakui Yang Berkuasa dan Berkehendak itu ialah Allah semata-mata. Anda TIADA Kehendak dan Daya Upaya.

Jika ini ( pengakuan tadi ) anda tidak lakukan ketika anda berwudhu dan ketika anda sembahyang, maka anda pasti akan mengalami gangguan berupa lintasan fikiran didalam sembahyang anda. Untuk menjiwai perkara ini maka anda perlulah memahami akan perkara Daya Upaya dan Kehendak ini Maka cubalah fahamkan dengan membaca huraian huraian berkaitannya didalam Risalah Kecil ini.

KENYATAAN ALLAH BERKAITAN SOLAT

Allah Berfirman didalam Al-Quran Yang Bermaksud :-

a. CELAKALAH bagi orang orang yang LALAI didalam solatnya dan NERAKA WAIL-lah tempatnya.

b. Sesungguhnya SOLAT itu AMAT BERAT SEKALI bagi orang yang mengerti.

Maka adalah amat perlu kita memahami akan pengertian dua perkataan yaitu LALAI dan KHUSU’ ( lawan lalai ) dan maksud Allah dalam kalimah AMAT BERAT sekali dan maksud orang yang mengerti itu.

MAKSUD LALAI.

Dari segi bahasa LALAI maksudnya CUAI. Cuai pula menghasilkan KESALAHAN . Biasanya KECUAIAN berlaku akibat perkara seperti disebutkan dibawah :-

a. Melakukan sesuatu perkara tanpa ILMU atau tanpa ada kefahamam yang sebenarnya berkaitan dengan apa yang dilakukan itu,

b. Melakukan sesuatu perkara tanpa memberi tumpuan atau perhatian yang sepenuhnya, atau melakukan sesuatu dengan sambil lewa sahaja,

c. Menyatakan atau mengungkapkan percakapan percakapan atau sebutan sebutan tanpa faham akan apa yang diucapkan atau yang disebutkan itu, atau memahami akan ma’ana apa yang dicakapkan dan apa yang disebutkan itu . Maksudnya, orang yang bercakap atau yang menyebut tidak faham atau tahu akan apa yang dicakapkannya.

Dari segi akal pula LALAI atau CUAI berkemungkinan besar berlaku akibat orang yang melakukan sesuatu itu TIDAK IKHLAS dalam melakukan sesuatu itu.Dalam hal ini maksud perkataan IKHLAS itu hendaklah benar benar difahami. Ikhlas bermaksud melakukan sesuatu tanpa ada niat sedikitpun untuk mendapatkan BALASAN dalam apa bentuk sekalipun dan dari sesiapapun termasuk juga dari Allah.

MAKSUD KHUSU’

Khusu’ adalah lawan kepada perkataan Lalai. Maksudnya dari segi bahasa ialah BERTUMPU DENGAN SEPENUH TUMPUAN kepada apa juga yang dilakukan dengan niat untuk mendapatkan hasil ( dari apa yang dilakukan itu ) sebaik mungkin atau yang paling sempurna yang memuaskan hati pelakunya. Atau melakukan sesuatu dengan bermutu tinggi ( kualiti )

Khusu’ yang berkaitan dengan solat atau sembahyang ialah semasa sembahyang tumpuan dapat diberikan secara 100% kepada Allah tanpa ada lintasan lintasan fikiran. Atau orang yang sembahyang itu tidak memikirkan hal lain selain dari memikirkan akan Tuhan yang sedang disembahnya. Jadi yang dikatakan Khusu’ itu ialah menjiwai sepenuhnya akan sembahyang itu.

Orang yang KHUSU’ dalam sembahyangnya mendapat NIKMAT dari sembahyangnya itu. Apakah yang dikatakan NIKMAT SEMBAHYANG itu ?

GANGGUAN DALAM SEMBAHYANG.

Soal-selidek yang dijalankan secara rambang oleh penulis menunjukkan bahawa LALAI dalam sembahyang adalah berkaitan ada GANGGUAN dalam BENTUK LINTASAN FIKIRAN .

Maksud Lintasan Fikiran ialah semasa melakukan sembahyang itu secara tiba tiba sahaja teringat akan perkara perkara lain yang tiada kaitan dengan Allah.

Kebanyakan responden memberitahu bahawa perkara lintasan fikiran ini berlaku semasa ianya MEMBACA FATIHAH. Kadang kadang pada setiap kali pembacaan Fatihah ( pada setiap raka’at ) Ada juga berlaku lintasan semasa ianya membaca TAHYAT. ( tetapi kurang )

Yang jelas lintasan ini berlaku bukan dengan kehendak yang disengajakan oleh orang yang sembahyang itu. Maksudnya ianya berlaku diluar kawalan orang yang sembahyang itu. Orang yang sembahyang itu tidak dapat berbuat apa apa untuk menghalang kedatangan Lintasan itu.

KENAPA BERLAKU LINTASAN FIKIRAN.

Ada dua soalan yang bermain dikepala kita :-

Pertama kenapakah berlaku Lintasan Fikiran semasa kita sedang membaca Fatihah ?

Kedua adakah dengan berlakunya Lintasan Fikiran ini bermakna kita Lalai dalam sembahyang kita, sedangkan Lintasan Fikiran itu bukan atas kehendak kita atau kita sengajakan ? Ianya datang tanpa diundang dan kita tidak merelakan kedatangannya ?

Jika kedatangan Lintasan Fikiran itu menunjukkan LALAI maka berdasarkan Ayat Al-Quran yang disebut diatas maka kita telah mendapat sumpahan Allah yaitu Celaka dan sudah pastilah kita tidak mahu ditempatkan di Neraka Wail.

Berkaitan dengan Kedatangan Lintasan Fikiran ini hanya Allah sahaja yang mengetahui sebab sebenarnya.

Sebagai hambanya kita hanya cuba mencari jawapan dengan ILMU yaitu cuba mencari jawapan jawapan berdalilkan Ayat Ayat Al-Quran dan Hadith Hadith Nabi saw. Jadi terpulanglah kepada pembaca sama-ada yakin atau tidak kepada hujah hujah penulis ( berkaitan cara untuk Khusu’ dalam Solat ) yang akan dinyatakan didalam Risalah ini.

MAKSUD SOLAT ITU AMAT BERAT SEKALI
( bagi orang yang mengerti )

Yang dikatakan BERAT SEKALI itu ialah berkaitan SOLAT bukan berkaitan SEMBAHYANG. Yang mengatakan demikian ialah ALLAH sendiri.
Jadi Solat itu tidak sama maksudnya dengan Sembahyang. Untuk mengetahui perbezaannya kenalah kita mendalami Ilmu Agama.

Risalah ini tidak dapat menjelaskannya kerana penjelasannya adalah panjang dan lebar.

Apakah maksud BERAT SEKALI itu ? . Kalau terlalu berat sudah pastilah manusia yang lemah ini tidak akan dapat memikulnya !!! Adakah cara untuk meringankannya ?

Ada banyak Hadith yang menganjurkan agar kita sembahyang sepertimana Nabi saw sembahyang. Malangnya kita tidak akan dapat melihat dengan mata kepala tentang bagaimana caranya Nabi saw sembahyang. Yang didengar ialah penceritaan ulama’ ulama ‘. Ulama’ ialah Pewaris Nabi.

Banyak Hadith menerangkan bahawa ramai para sahabat melihat jasad Nabi BERGEGAR dan BERGOYANG GOYANG ketika baginda bersembahyang. Bergegar dan bergoyang goyang ini disebut sebagai GEMENTAR.

Yang perlu kita tanyakan ialah kenapa jadi begitu halnya ? Adakah Bergegar atau Bergementar itu akibat Khusu’ atau akibat Berat Sekali sembahyang Nabi saw itu ? Siapakah yang boleh memberi jawapan kepada soalan kita ini ? Kita amat memerlukan jawapan kerana kita hendak KHUSU’ dalam sembahyang kita dan kita AMAT TAKUT disumpah oleh Allah dan dihumbankan ke Neraka Wail. Tidak ada siapa yang dengan sengaja ingin hidup di Neraka. Na-u- zubillah- min-zalik !

JAWAPAN

BARANGKALI jawapan jawapan kepada soalan soalan yang dikemukakan diatas ialah seperti berikut. Ya barangkali sahaja bukan jawapan yang sebenar-benarnya yang muktamad. Penulis hanya CUBA menjawab. Jawapan sebenarnya Hanya Allah Yang Tahu kerana Allah itu Maha Mengetahui. Terpulanglah kepada pembaca untuk membuat tafsiran dan keputusan masing masing berkaitan jawapan jawapan ini.

Untuk menjawab soalan ini kita WAJIB merujuk kepada Dalil Dalil NAQLI yaitu Ayat Ayat Al-Quran dan Hadith Hadith Nabi saw. Inilah yang akan dikemukakan oleh penulis.


Pertamanya penulis merujuk kepada Hadith Nabi saw yang bermaksud :

Sembahyang yang sempurna ialah dengan WUDHU yang sempurna.

Untuk faham maksud Wudhu Sempurna maka kita perlulah tahu dan faham akan tujuan berwudhu itu. Kenapa kena berwudhu sebelum kita sembahyang ? Adakah untuk membersihkan diri kita ? Kalau tujuannya adalah untuk membersihkan diri, kenapakah kita tidak diperintahkan untuk membersihkan seluruh anggota badan yaitu dengan MANDI ? Kenapa hanya MENGENAKAN air kepada anggota anggota tertentu sahaja ?

Kalau begitu tujuan berwudhu bukanlah untuk membersihkan badan. Mesti ada tujuan yang lain. Ulama mengatakan bahawa Wudhu itu Pemisahan dan Solat itu Penyatuan. Apakah yang dipisahkan dan apa pula yang hendak disatukan ? Tiada jawapan didalam Risalah ini.

Pada penulis Wudhu itu ialah sebahagian Rukun Sembahyang. Rukun sembahyang ada 13, jika dimasukkan Wudhu maka ia jadi 14 dan yang pertama ialah Wudhu Yang Sempurna itu dan selepas itu barulah rukun 13 yang lain lain itu. Ini adalah kerana tidak sah sembahyang tanpa wudhu. Kerja sia-sia namanya. Maka tertakluklah wudhu itu kepada Hukum Sembahyang yaitu Feqli. Qauli dan Qalbi.

Pada penulis adalah benar Wudhu itu adalah upacara Pembersihan, malah ianya upacara Penyucian Batin yang disebut sebagai NAFI & ISBAT. Didalam wudhu kita wajib melakukan upacara NAFI dan ISBAT. Nafi maksudnya MENIDAKKAN. Apa yang di-TIDAK-KAN ? ISBAT maksudnya MENG-IYA-KAN. Apa pula yang di-IYAKAN ? Yang di-TIDAKKAN ialah BADAN dan yang di-IYAKAN ialah NYAWA.

Maksud sebenarnya ialah MENGAKUI bahawa yang MELAKUKAN perbuatan berwudhu ( dan sembahyang yang akan didirikan itu ) itu termasuk menyuarakan Lafaznya bukanlah BADAN atau anggota Badan seperti mulut, tangan, kaki dan sebagainya TETAPI YANG BERBUAT DENGAN SEBENAR-BENARNYA atau pada HAKIKATNYA ialah NYAWA.

Ini adalah kerana BADAN ( yang kita anggap Hidup itu ) itu adalah MATI dan YANG HIDUP lagi MENGHIDUPKAN itu ialah NYAWA. Nyawalah yang menghidupkan Badan. Yang demikian PELAKU SEBENAR ialah NYAWA bukan BADAN. Orang mati tidak lagi ada NYAWA.

Maksud ( Nafi & Isbat ) yang LEBIH BENAR ialah MENGAKUI bahawa NYAWA itu BERSIFAT KETUHANAN kerana NYAWA itu MEMILIKKI SIFAT SIFAT TUHAN. ( Belajarlah tentang Sifat 20 Allah yang dimilikki oleh Nyawa anda ) Maka Tuhan Allah-lah yang menjadi PELAKU SEBENAR bukannya kita sebagai manusia. Oleh kerana itulah kita menjawab Lafaz Bilal : Hai Ya Alas- Solah dengan HAUQALAH yang bermaksud : Tiada Daya Upaya kita untuk Solat melainkan dengan KUDRAT dan IRADAT ALLAH.

Jika tiada Daya Upaya kita melainkan Kudrat dan Iradat Allah !!! , jadi siapakah yang berwudhu dan yang akan Solat itu ? Jawapannya ialah yang memilikki atau yang Bersifat dengan Kudrat dan Iradat Allah itu yaitu NYAWA bukannya kita manusia tetapi kita juga !!! ( Fahamkanlah )

Yang demikian penulis menyarankan kepada pembaca supaya BERWUDHU’ dengan penuh tertib dan berbudi bahasa agar mendapat Wudhu’ Yang Sempurna itu agar Solat juga Sempurna tanpa Lintasan Fikiran tanpa Gangguan.

Jika ada juga lintasan dan gangguan, maka ianya bukan lagi bolih disabitkan kepada kita. Bila bukan kita yang disabitkan maka bukanlah kita yang mendapat Sumpahan CELAKA dari Allah. Maka bukanlah kita yang dihumbankan ke Neraka Wail. Setidak-tidaknya inilah yang menjadi Keyakinan atau Iman kita yaitu keyakinan 100%.

CARA BERWUDHU YANG DISARANKAN

1 Kita pandai berwudhu kerana diajar oleh Nabi kita. Maka sewajarnyalah anda mulakan wudhu anda dengan berselawat kepada Nabi anda,

2. Allah memberi kelebihan kepada Nabi Allah Hidir berkaitan AIR. Anda berwudhu dengan menggunakan air, maka berilah salam kepada Sultanul Anbia’ itu . Katakan : Assalamu-alaika Ya Nabi Allah Hidir Bulya Mulkan.

3. Air yang anda gunakan untuk berwudhu itu HIDUP dan MENGHIDUPKAN ( Air Al-Hayat ) air yang SUCI lagi MENYUCIKAN ( Air Al-Kautsar ), maka berilah salam kepada air itu dan mintalah izin untuk menggunakannya untuk berwudhu.
( Janganlah kurang ajar kepada air. Kena sumpahan air bala jadinya kerana anda itu 85% air. )

4. Selepas itu bacalah Lafaz Wudhu anda untuk menzahirkan Niat yang ghaib itu.

5. Tatkala membasuh muka kali pertama : lafazkanlah dengan keyakinan pada hati : Ya Allah aku ini mati dan dihidupkan. Aku hidup dengan HAYAT mu. Zat Hayatmu-lah yang menghidupkan aku. ( Muka ialah lambang hidup )

6. Tatkala membasuh muka kali kedua lafazkanlah dengan keyakinan pada hati : Ya Allah aku tidak bolih MELIHAT. Aku melihat dengan BASAR mu.

7. Tatkala membasuh muka buat kali ketiga : lafazkanlah dengan keyakinan pada hati : Ya Allah aku tidak bolih BERKATA-KATA. Aku berkata-kata dengan KALAM mu.

8. Tatkala membasuh tangan : lafazkanlah dengan keyakinan pada hati : Ya Allah aku tidak ada KUASA dan tidak bolih bergerak . Aku berkuasa dan bergerak dengan KUDRAT mu.

9. Tatkala membasuh kepala : lafazkanlah dengan keyakinan pada hati : Ya Allah aku adalah bodoh dan dungu. Aku berilmu dan tahu dengan ILMU mu.

10. Tatkala membasuh telinga : lafazkanlah dengan keyakinan pada hati : Ya Allah aku tidak bolih MENDENGAR dan aku sebenarnya pekak. Aku mendengar dengan SAMA’ – Mu.

11. Tatkala membasuh kedua kakimu : lafazkanlah dengan keyakinan pada hati : Ya Allah aku tidak ada KEHENDAK semuanya adalah IRADAT-Mu yang menentukan jalannya kehidupanku yaitu Qada’ dan Qadarku yang telah Engkau tentukan dan aku redha Ya Allah.

Setelah selesai berwudhu : Maka ucapkanlah Dua Kalimah Syahadah : tasdiqkan dihatimu :

Ya Allah tiada yang wujud dan yang nyata didalam diriku melainkan Engkau Ya Allah : ZatMu yang meliputi diriku menjadi Zatku, Jasadku ialah SifatMu. Aku adalah Penampakan ZahirMu ( Tajalli ) untuk menunjukkan Keagungan ( Jalal ) Keindahan ( Jamal ) dan KesempurnaanMu ( Kamal ) Ya Allah, Ya Diri Hakikiku.

Kemudian anda melangkahlah ke Sejadah anda untuk memulakan Solat anda.

Bersambung……………………………

2 ulasan:

  1. 11. Tatkala membasuh kedua kakimu : lafazkanlah dengan keyakinan pada hati : ((( Aku berkuasa dan bergerak dengan KUDRAT-Mu)))yang menentukan jalannya kehidupanku yaitu Qada’ dan Qadarku yang telah Engkau tentukan dan aku redha Ya Allah.

    BalasPadam
  2. 8. Tatkala membasuh tangan : lafazkanlah dengan keyakinan pada hati : (((Ya Allah aku tidak ada KEHENDAK semuanya adalah IRADAT-Mu )))

    BalasPadam